HSS Bonusz program szabályzat

Hatályos: 2023.01.19-től

A HSS Bonusz Program a Hockey Stars Studio Kft. (“Társaság”, “Szervező”) által működtetett pontgyűjtő program, amelynek keretében a Társaság által szervezett Eseményeken résztvevő játékosok az Eseményen való részvétel, valamint az eseményen nyújtott egyéni teljesítmény után pontokat gyűjthetnek. Az összegyűjtött pontokból a jelen szabályzatban ismertetett szempontrendszer alapján az Eseményre szóló jegy megvásárlója („Vevő”), valamint az Eseményen résztvevő játékos díjakat, kedvezményeket kaphat.

A Program célja, hogy jutalmazzuk azokat a játékosokat, akik a legelkötelezettebbek, legügyesebbek, valamint akik a legtöbbet fejlődtek az adott év során. Ezenkívül a pontgyűjtő programmal folyamatos tájékoztatást tudunk adni a Hockey Stars Studio által szervezett eseményeken résztvevő játékosok eseményeken nyújtott teljesítményéről, illetve az elért egyéni eredményekről.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Vevő kijelenti, hogy
– megismerte és magára nézve kötelezően elfogadja a HSS Bonusz Program Szabályzatban foglaltakat (kiemelten a díjak odaítélésénél a Szervezők által, jelen Szabályzatban ismertetett szempontrendszert),
– tudomásul veszi, hogy HSS Bonusz Program Szabályzat hatálya kiterjed az eseményen résztvevő játékosra is,
– tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező a HSS Bonusz Programban résztvevő, az Eseményekre a Vevő által regisztrált játékosok adott naptári évben gyűjtött pontjainak aktuális egyenlegét – a Szervező által meghatározott formában – a játékos nevével a Honlapon publikálja, a Honlap egy publikus oldal, amely bárki által hozzáférhető.

2. HSS BONUSZ PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A HSS Bonusz Programban részt vehet valamennyi Vevő (és az általa az eseményre regisztrált játékos), aki a Szervező által a Honlapon meghirdetett Eseményre jegyet vásárol / Eseményre jelentkezik és betartja az Esemény Szabályzatban foglaltakat.

3. BELÉPÉS A HSS BONUSZ PROGRAMBA
A Bonusz Programba történő belépés a Vevő erre irányuló kifejezett kérésére történik. 
A Programba történő belépést a Vevőnek kell kezdeményeznie a Honlapon (https://hockeystarsstudio.eu), az események menüpont alatt a „HSS Bonusz Program regisztráció” kosárba helyezésével és megvásárlásával (0 Ft-os összegért). 
A HSS Bonusz Program Honlapon keresztül történő megvásárlásával Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen HSS Bonusz Program Szabályzat rendelkezéseit.
A Szervező a regisztráció napjától számított 7 naptári napon belül veszi fel a regisztrált játékost a pont nyilvántartó rendszerbe.

4. HSS BONUSZ PROGRAM KÖLTSÉGEI
A programba történő belépés és a programban való részvétel ingyenes, azért a Szervező nem számíthat fel semmilyen díjat.

5. KILÉPÉS A HSS BONUSZ PROGRAMBÓL
A HSS Bonusz Programból a programba bejelentkezett bármikor, díjmentesen kiléphet, az erre vonatkozó szándékának Szervező felé írásban történő megerősítésével (e-mail: leiratkozas@hockeystarstudio.eu). Kijelentkezés esetén a kijelentkezés időpontjáig gyűjtött pontok nem vesznek el, de a későbbi, a kijelentkezést követően megtartott Események után már nem járnak pontok.

6. PONTOK GYŰJTÉSE / PONTOK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA
A programban résztvevő játékosok az adott naptári évben az Eseményeken való részvételek és az Eseményeken nyújtott egyéni teljesítményük után (mezőnyjátékosok esetén =» lőtt gólok után, kapusok esetén =» a kapusok adott eseményen nyújtott védési hatékonysága alapján) pontokat gyűjtenek.

A pontok a Vevő által az Eseményekre regisztrált játékosra kerülnek kiszámításra (amennyiben egy Vevő több játékost is regisztrál egy Eseményre, akkor mindegyik játékosra külön-külön).
A pontokat az adott naptári évben lehet gyűjteni. A következő naptári évben nullázódnak.

6.1. Eseményeken való részvétel után járó Esemény pontok:
A Szervező által szervezett Eseményeken való részvételek után a játékosok – az esemény típusától függően – különböző összegű pontokat kapnak.

 ESEMÉNY TÍPUSAGYŰJTÖTT PONTPONTGYŰJTÉS ALAPJA 
 HOKISZÍV élményjáték10 pont eseményenként (1 HOKISZÍV játék = 1 esemény)
HSS Travel Team – hazai esemény 20 pont mérkőzésenként* (ahányszor pályára lép a játékos)
Georgia kupa 20 pontmérkőzésenként* (ahányszor pályára lép a játékos)
HSS Travel Team – külföldi esemény  50 pontmérkőzésenként* (ahányszor pályára lép a játékos)
Tanfolyam  100 pontTanfolyamonként (függetlenül a tanfolyam hosszától,
részvett napok számától)
Tábor  200 pont Táboronként (függetlenül a tábor hosszától,
a táborban részt vett napok számától)

* amennyiben egy mérkőzés 2 félidőből vagy 3 harmadból áll, akkor az 1 mérkőzésnek számít.

6.2. Az eseményeken nyújtott egyéni teljesítmények után járó pontok:

6.2.1. Mezőny játékosok – Lőtt gólok
A mezőny játékosok az Eseményeken lőtt gólok után Gól pontokat gyűjtenek az alábbiak szerint:

 ESEMÉNY TÍPUSA GYŰJTOTT PONT PONTGYŰJTÉS ALAPJA
HOKISZÍV élményjáték1 pontLőtt gólonként
HSS Travel Team – hazai esemény2 pontLőtt gólonként
Georgia kupa2 pontLőtt gólonként
HSS Travel Team – külföldi esemény 5 pont Lőtt gólonként 

6.2.2. Kapusok – Védések 
A kapusok az Eseményeken nyújtott védési teljesítményük alapján Védési pontokat gyűjtenek:

 ESEMÉNY TÍPUSA VÉDÉSI HATÉKONYSÁG GYŰJTÖTT HÁLÓŐR PONT PONTGYŰJTÉS ALAPJA
HOKISZÍV élményjáték 50% alatt0 ponteseményenként (1 HOKISZÍV játék = 1 esemény)
 50-59,9%1 pont 
 60-69,9%3 pont 
 70-79,9%5 pont 
 80-89,9% 8 pont 
 90% felett 10 pont 
HSS Travel Team – hazai esemény és Georgia kupa50% alatt0 pontmérkőzésenként*
(ahányszor pályára lép a játékos)
 50-59,9%2 pont  
 60-69,9%6 pont 
 70-79,9%10 pont 
 80-89,9%16 pont 
 90% felett 20 pont 
HSS Travel Team – külföldi esemény 50% alatt0 pontmérkőzésenként*
(ahányszor pályára lép a játékos)
  50-59,9%5 pont  
  60-69,9%15 pont  
  70-79,9%25 pont 
  80-89,9%40 pont 
 90% felett 50 pont 

* amennyiben egy mérkőzés 2 félidőből vagy 3 harmadból áll, akkor az 1 mérkőzésnek számít.

Védési hatékonyság számítása: kivédett kapura lövések száma / összes kapura lövés száma.
Általános kerekítési szabályok alkalmazásával, 1 tizedesre kerekítve.

A pontok számításánál a Szervező nem vállal felelősséget a rendszerek késéséből, a rendszerek hibájából, vagy adminisztrációs hibából adódó hibákért.

7. PONTOK MEGTEKINTÉSE
A Szervező a Honlapon publikálja az adott naptári évben a programban résztvevő játékosok által összegyűjtött pontok aktuális összegét az egyes esemény kategóriákra külön-külön:

HOKISZÍV élményjáték, HSS Travel Team – hazai esemény és Georgia kupa, valamint HSS Travel team – külföldi esemény esetén közzétett adatok:

ADATADAT LEÍRÁSA
 AlkalomA játékos az adott évben az adott Esemény kategóriában hány eseményen vett részt
 Gól pontok összesen /
Kapus pontok összesen
Mezőnyjátékos esetén =» az adott évben a játékos által az összes eddigi eseményen lőtt gólok után járó pontok összege /
Kapus esetén =» Az adott évben a kapus összes eddigi eseményen nyújtott védési hatékonysága alapján, az egyes eseményekre járó védési pontok összege
PONTOK Összesen Az adott Esemény kategóriában idáig összegyűjtött pontok összege (Eseményeken való részvételek után járó pontok + Gól / illetve Kapus pontok összesen) 

Tanfolyam és tábor esetén közzétett adatok:

ADATADAT LEÍRÁSA 
Alkalom  A játékos az adott évben az adott Esemény kategóriában hány eseményen vett részt
PONTOK Összesen Az adott Esemény kategóriában idáig összegyűjtött pontok összege (Eseményeken való részvételek után járó pontok összesen)


Az adott Eseményeken gyűjtött pontokat a Szervező legkésőbb az Esemény napját követő 7 naptári napon belül írja jóvá a játékosok pont egyenlegében.

8. PONTOK FELHASZNÁLÁSA
Az adott évben a különböző pont kategóriákban gyűjtött pontok figyelembevételével a programban résztvevő játékosok díjazásban részesülnek az alábbi díj kategóriákban:

DÍJDíj ODAÍTÉLÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOKDÍJAZOTT JUTALMA
AZ ÉV GÓLKIRÁLYAAz adott évben az összes Esemény kategóriában a legtöbb gólpontot összegyűjtött mezőnyjátékosTrófea
AZ ÉV KAPUSAAz adott évben az összes Esemény kategóriában a legtöbb védési pontot összegyűjtött kapusTrófea
AZ ÉV JÁTÉKOSAAz adott évben az összes Esemény kategóriában összegyűjtött pontok alapján + szubjektív szempontok alapján (csapatjáték, védekezés, 1 Eseményre jutó átlag gólpontok/védési pontok, fejlődés)Ingyenes részvétel egy Peter Bohunicky táborban
AZ ÉV LEGELKÖTELEZETTEBB HSS JÁTÉKOSAAz adott évben az összes Esemény kategóriában a legtöbb pontot összegyűjtött játékos
Mezőnyjátékos esetén =» Esemény pontok és Gól pontok összesen az összes esemény kategóriában
Kapus esetén =» Esemény pontok és Védési pontok összesen az összes esemény kategóriában
Trófea

A díjak a következő év januárjában a Szervező által szervezett gála eseményen / tornán kerül átadásra. A tornára vonatkozó részletekről a Szervező az adott év utolsó negyedévében ad részletes információkat.
A gyűjtött pontok a következő évre nem vihetők át. A következő naptári évben a pontgyűjtés újra kezdődik.
A gyűjtött pontok más játékos részére nem átadhatóak.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szervező jogosult jelen HSS Bonusz Program Szabályzatot a vonatkozó jogszabályi keretek között bármikor egyoldalúan megváltoztatni.
A Szabályzat módosítása a Honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig gyűjtött pontokat nem érintik.
Kérjük, hogy a Szabályzat rendelkezéseit minden eseményre történő jelentkezés előtt szíveskedjen elolvasni!

Jelen HSS Bonusz Program Szabályzat 2023.01.19-én lép hatályba.
A pontgyűjtés a 2023.01.01-ét követően megrendezésre kerülő Események után történik.
A HSS Bonusz Programmal kapcsolatos kérdésével kérjük forduljon hozzánk e-mail-en vagy telefonon a megadott elérhetőségeken.

Shopping Cart
Scroll to Top