Általános Szerződési Feltételek

www.hockeystarsstudio.eu weboldal használatáról

Hatályos: 2024.02.04.-től

1. PREMABULUM

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Amennyiben Ön a hockeystarsstudio.eu weboldalon keresztül jelentkezik a weboldalon meghirdetett, Társaságunk által szervezett esemény valamelyikére, vagy Társaságunktól terméket rendel, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) határozzák meg, a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi rendelkezésekkel együtt.

Jelen ÁSZF tartalmazza az Önt és a HOCKEY STARS STUDIO Kft.-t megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezi az Adatkezelési tájékoztató, az Esemény szabályzat, a HSS Bonusz Program Szabályzat, valamint a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatók, nyilatkozat minták.

A megrendelés leadása előtt kérjük figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a megrendelés leadásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldal használatával, a Társaságunk által értékesített termékekkel, eseményekkel, vagy a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy egyedi kéréssel szeretne felénk fordulni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

2. A honlap tulajdonosának és üzemeltetőjének adatai
(az ÁSZF-ben és a kapcsolódó dokumentumokban a továbbiakban: „Társaság”, „Eladó” vagy “Szervező”)

Név:HOCKEY STARS STUDIO Kft.
Székhely:1068 – Budapest, Felsőerdősor u. 12-14. 2/4.
Levelezési cím:1068 – Budapest, Felsőerdősor u. 12-14. 2/4.
Átvételi pont címe:1068 – Budapest, Felsőerdősor u. 12-14. 2/4.
Nyilvántartásba vevő bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:01-09-402470
Adószám:32010606-1-42
Telefonszám:+36-30-971-3857
E-mail:info@hockeystarsstudio.eu
Honlap:www.hockeystarsstudio.eu
Bankszámlaszám (IBAN):HU95 12100011-19007139-00000000
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név:DOTROLL Kft.
Cím:1148 – Budapest, Fogarasi út 3-5.
Elérhetőség:+36-1-432-3232

Fogalom meghatározások:
Esemény: a honlapon meghirdetett jégkorong tanfolyam, képzés, verseny, játék, vagy a leírásban megjelölt egyéb rendezvény, amely a Szerződés tárgyát képezi
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelyben az egyik szerződő fél fogyasztónak minősül
Honlap/weboldal: a hockeystarsstudio.eu domain (beleértve a weboldalt és a webáruházat), amely távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszköznek minősül
HOKISZÍV élmény játék: olyan Esemény, amelyen a résztvevők az esemény ideje alatt jégkorongoznak, “játszanak”. Ebbe a kategóriába tartoznak a HSS vs. Icehockeypro57 meccsek.
HSS Bonusz Program: a Szervező által működtetett pontgyűjtő program, amelynek keretében a Vevők, illetve az általuk a eseményekre regisztrált játékosok a HSS Bonusz Program Szabályzatban ismertetettek szerint pontokat gyűjthetnek és az összegyűjtött pontok alapján díjakban részesülhetnek.
HSS Budapest csapat: a HSS Travel Team eseményre jelentkező játékosokból álló csapat elnevezése
HSS Travel Team esemény: magyar vagy külföldi jégkorong egyesület vagy szervezet által szervezet, általában nevezési díjas jégkorong torna, amelyen a HSS Budapest csapat részt vesz. Ebben az esetben a Társaság a HSS Budapest csapat ezen eseményen történő részvételét szervezi meg.
Jégkorong egyesület: magyarországi vagy külföldi bejegyzésű jégkorong egyesület, aki a Társaság által szervezett eseményre jelentkezik
Létesítmény: az esemény megtartásának helyszíne
Résztvevő: a Társaság által szervezett eseményen résztvevők, beleértve a játékost, valamint az eseményen résztvevő egyéb személyeket (kísérő, néző), aki különbözhet a Vevőtől
Szerződés: az Eladó és a Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon meghirdetett, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingóság, amely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 
Webáruház: olyan weboldal, ami termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít. Online bevásárló kosár tartozik hozzá, amelybe virtuálisan pakoljuk bele a megvásárolni kívánt árut / szolgáltatást

Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
– 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
– 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
– 2004. évi I. törvény a sportról
– Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ), mint országos sportági szakszövetség mindenkor hatályos határozatai és szabályzatai

3. AZ ÁSZF HATÁLYA, AZ ÁSZF MEGVÁLTOZTATÁSA
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (termék esetén visszaigazolt megrendeléseket, esemény esetén visszaigazolt jelentkezéseket) nem érintik.

3.1. Az ÁSZF elfogadása
Ön a fióki regisztráció során, továbbá minden megrendelés véglegesítése előtt köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A  Honlapon keresztül történő termék vásárlása / illetve eseményre történő jelentkezés esetén Ön tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF rendelkezéseit és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. A jelen ÁSZF elfogadását Ön a Fióki regisztráció során, valamint a megrendelés leadása előtt az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket…” szöveg előtt található jelölőnégyzet bejelölésével tudja megtenni.

3.2. A szerződés nyelve
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4 Árak
A honlapon feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az ár esemény esetén a részvételi díjat jelenti, ami az eseményre megvásárolt jegy ára

A termékek, illetve az eseményre szóló jegyek árának meghatározása a Társaság hatáskörébe tartozik. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Termékek, illetve eseményre szóló jegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

Hivatalosan a honlapon megtalálható kínálat csak egy katalógus, ahol az Eladó az oldalán termékeket és eseményeket mutat be, ami nem más, mint felhívás ajánlattételre. Az érdeklődő (jövőben lehetséges Vevő) megrendelésével ún. vételi ajánlatot tesz. Ha az ár bizonyíthatóan valamilyen tévedés, hibás működés miatt téves, úgy a Társaság nem köteles teljesíteni a megrendelést. A Vevőről ugyanis feltételezni szükséges, hogy kellő körültekintéssel rendel és jól tájékozott a megrendelni szándékozott termék / eseményre történő jelentkezés esetén az esemény tulajdonságával, jellemzőivel és piaci árszintjével.

A termékek / események akciós bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.

4. TOVÁBBI FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

5. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
5.1. Garanciális problémák
Garanciális probléma esetén az Eladó a terméket megvizsgálja. A fogyasztót megillető szavatossági jogokról szóló tájékoztatót (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás) erre a linkre kattintva érheti el.

5.2. Panaszügyintézés
A fogyasztó a termékekkel, a honlapon meghirdetett eseményekkel, illetve a Társaság tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
telefon:                    +36-30-971-3857 (munkanapokon 10:00-18:00-ig)
internet cím:           www.hockeystarsstudio.eu
e-mail:                    info@hockeystarsstudio.eu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy termék értékesítése esetén a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel lehetősége: A jelen ÁSZF 5.2. pontjában megjelölt elérhetőségekre az Eladó részére panasz tehető telefonon, illetve küldhető e-mailben.
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Budapesti Békéltető Testület
Címe:                              1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma:             06-1-488-2131
Elnök:                             Dr. Baranovszky György
Honlap:                          https://bekeltet.bkik.hu
E-mail cím:                    bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás: Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

6. ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

7. SZERZŐI JOGOK
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Hockey Stars Studio Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

8. EGYÉB
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

9. TÁJÉKOZTATÓ A HONLAP HASZNÁLATÁRÓL
9.1. A holnapon meghírdetett események lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A Társaság által szervezett események lényeges tulajdonságairól az egyes eseményeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. Az események leírásában – többek között – szerepel az:
– esemény pontos időpontja (dátum, időpont)
– esemény megrendezésének helyszíne (Létesítmény, pontos cím)
– eseményen résztvevő játékosok korosztálya (egyesületi korosztály (U8, U10, U12….), vagy játékosok születési éve)
– esemény megtartásához szükséges minimum játékos létszám
– játékosok maximális száma
– jelentkezési határidő
– eseményen való részvétel díja (jegy ára)
– eseményen való részvételhez a játékos által biztosítandó eszközök, védőfelszerelések
– verseny esetén a versenyen résztvevő csapatok várható száma, csapatok játékosainak egyesületi korosztályára vonatkozó információk, verseny lebonyolításának várható rendje, mérkőzések várható száma, valamint
– az eseményre vonatkozó szabályozás vagy szabályzatok
– az eseményen való részvétellel kapcsolatban felmerülő egyéb opcionálisan választható szolgáltatások és azok árának leírása

Az eseményekre vonatkozó további részleteket, a Szervezőre, a Vevőre, valamint az Eseményen résztvevő(k)re vonatkozó felelősségi szabályokat az Esemény Szabályzat tartalmazza.

Az eseményeknél szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy a rendszer késése, vagy adminisztrációs hiba miatt olyan eseményre jelentkezik, amely már betelt. Ebben az esetben tájékoztatjuk Önt a lehetőségekről.

Az esemény akkor kerül megtartásra, hogyha az eseményre a jelentkezési határidőig legalább a meghirdetett minimum fő jelentkezett.

9.2. A honlapon hírdetett termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! A honlapon szereplő méretek az aktuális raktárkészletet mutatják, de előfordulhat, hogy a rendszer késése miatt olyan terméket rendelsz, ami már elfogyott. Ebben az esetben tájékoztatjuk a várható szállítási határidőről.

9.3. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

9.4. Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

9.5. Ajánlattétel 
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

10. A MEGRENDELÉS MENETE
10.1. Fiók létrehozása / regisztráció
A regisztráció a főoldal jobb felső sarkában található „Bejelentkezés” ikonra való kattintással lehetséges. A regisztráció során egy felhasználónevet, egy valós e-mail címet és egy jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be tud lépni a Fiókjába. A fiókban mindezeken felül további információkat adhat meg: vezeték és keresztnevét, a szállítási és számlázási adatait, valamint a telefonszámát. A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a webáruházba történt belépést követően – a Fiókadatok menüpontban bármikor módosíthatja. A Társaság nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért. A Vásárló a webáruházba történő regisztrációjával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@hockeystarsstudio.eu  e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Társaság bármikor törli.

10.2. A rendelés lépései
A megvásárolni kívánt terméket / eseményre szóló jegyet helyezze a kosárba. A KOSÁR gomb megnyomásával egymás alatt felsorolva láthatja az Ön által kiválasztott termékeket / eseményekre szóló jegyeket, valamint az azokra vonatkozó lényeges információkat. Itt változtathat a mennyiségen, illetve törölheti a terméket / eseményre szóló jegyet. 
Eseményre történő jelentkezés esetén adja meg az eseményen résztvevő játékos(ok) adatait.

Kérjük, figyelmesen nézze át a kosarát, mielőtt a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombra kattint! A megvásárolt eseményekre szóló jegyeket sem cserélni, sem visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben egy eseményre vonatkozó jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a jegy bal oldalán lévő “X” „Töröl” ikonra. 

Weboldalunkon keresztül az eseményekre szóló jegyeket kizárólag megvásárolni lehetséges, a jegyeket lefoglalni, félretenni nem áll módunkban. Azáltal, hogy Ön beírja a szükséges adatokat, majd a kiválasztott fizetési móddal kifizeti a jegy árát, a jegyeket megvásárolta. Fentieknek megfelelően az adott időpontra szóló jegyek esetében a vásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza!

Amennyiben egy esemény mellett az „Elfogyott”, illetve „Nem elérhető” felirat olvasható, rendszerünkben sajnos nincs több megvásárolható jegy. Ebben az esetben a várólistára tud feliratkozni.

Ha van KUPON-ja, akkor azt írja be a kuponkód beviteli mezőbe és a KUPON BEVÁLTÁSA gombbal érvényesítse azt! A rendszer ezután automatikusan megjeleníti és levonja a fizetendő összegből a kupon értékét. FONTOS, hogy az akciós termékekből ill. a szállítási költségből nem tudunk kedvezményt biztosítani!

A TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gomb megnyomása után megjelenő oldalon adja meg a számlázási és szállítási adatokat (amennyiben be van jelentkezve a fiókjába és a fiókjában megadott számlázási és szállítási adatokat, akkor az adatok automatikusan betöltődnek), válassza ki a fizetési módot, termék esetén az átvétel módját.  A RENDELÉS JEGYZETEK ablakba plusz információt írhat nekünk vagy a futárcégnek.

10.3. A rendelés jóváhagyása (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, akkor a jelen ÁSZF és más feltüntetett dokumentumok elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni Társaságunk részére, ami az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik.

Az elfogadandó dokumentumok link-jére kattintva az adott dokumentum új oldalon jelenik meg, így annak megismerése nem szakítja meg a rendelési folyamatot.

Ön a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

11. A MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Ennek megfelelően Ön a megrendelés leadását követően az Eladótól két e-mail értesítést kap az Ön által a számlázási cím adatoknál megadott e-mail címre. 

11.1. Megrendelés fogadása – automata visszaigazoló e-mail
Az első visszajelzés egy automatikus e-mail, amely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett. Ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. 

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, kérjük ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem lépjen velünk kapcsolatba az info@hockeystarsstudio.eu  e-mail címen, vagy a +36-30-971-3857 telefonszámon, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért Önt terheli a felelősség. Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg regisztrációja és/vagy vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Ön nem tud üzenetet fogadni, a Társaság kizárja a felelősségét az Ön megrendelése kiküldésének meghiúsulásáért.

11.2. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által
Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanapon köteles egy második – nem automata – e-mail útján visszaigazolni az Ön ajánlatát. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 11.1. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén megjelöljük a második visszaigazoló e-mailben. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a második e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt és ennek tényét az Eladó által küldött második e-mail-nek az Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.

Eseményre történő jelentkezés esetén előfordulhat, hogy az eseményre már betelt a létszám, és így csak várólistára tudjuk felvenni. Ebben az esetben e-mail-en értesítjük, hogyha felszabadult egy hely és így részt tud venni az eseményen.

A megvásárolt termék az Eladó tulajdonát képezi az ellenérték Eladó bankszámláján történő jóváírásáig, de a kárveszély csak Vevő általi birtokbavétellel, illetőleg a szállító cég általános szerződési feltételei szerinti időpont bekövetkeztével száll át Vevőre.

12. A FIZETÉS MÓDJA, FELTÉTELEI
12.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége
A KOSÁR oldal tartalmazza a megvásárolandó termékért, eseményre szóló jegyért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét, megjelölve a bruttó árakat és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett árakon felül a fogyasztónak további költsége nincsen.

12.2. Fizetési lehetőségek
A vételár kifizetéséhez az alábbi fizetési lehetőségeket kínáljuk. Ezek közül Ön választhatja ki a számára legmegfelelőbb fizetési módot:
1. Banki átutalás
2. Online bankkártyás fizetés
3. Fizetés készpénzben, személyes átvételkor (csak termék vásárlása esetén)

Eseményre történő jelentkezés esetén, amennyiben Társaságunk a Részvételi díj megfizetésére részletfizetési lehetőséget is biztosít (továbbiakban: Részletfizetés), akkor a Vevő a vételár összegét több részletben is megfizetheti. Részletfizetés választása esetén Társaságunk nem számít fel semmilyen plussz díjat, kamatot vagy jutalékot.
A vételár első részletének megfizetése a megrendeléssel válik esedékessé. A további részletek megfizetését az esemény leírásban megadott határidőig szükséges megfizetni. A részletfizetésre vonatkozó valamennyi információ (megfizetendő összeg, határidő és fizetési lehetőségek) az esemény leírásban kerülnek ismertetésre.
Részletfizetés esetén az esedékes részösszeget banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel egyaránt megfizetheti.

Felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a megvásárolt, adott időpontban tartandó eseményekre szóló jegyek nem válthatóak vissza és más jegyre nem cserélhetők!

12.2.1.Banki átutalás
Banki átutalás választása esetén Vevő a megrendelt Termék árát / Eseményre történő jelentkezés esetén a Részvételi díjat, Részletfizetés esetén az esedékes részösszeget átutalással egyenlíti ki. Társaságunk az automatikus visszaigazoló e-mail-ben küldi meg Önnek az átutalással kapcsolatos információkat. Kérjük, hogy az átutalás közlemény rovatába tüntesse fel a rendelési azonosítót.

12.2.2. Online bankkártyás fizetés
Online bankkártyás fizetés esetén Vevő a Termék árát / Eseményre történő jelentkezés esetén a Részvételi díjat, Részletfizetés esetén az esedékes részösszeget bankkártyával egyenlíti ki.

12.2.2.1. Vevő által kezdeményezett online bankkártyás fizetés
Webáruházunkban – a megrendelés leadásakor, a Vevő által kezdeményezett online bankkártyás fizetéshez (továbbiakban: Vevő által kezdeményezett online bankkártyás fizetés) – az OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.
A Vevő által kezdeményezett online bankkártyás fizetés során átirányítunk az OTP Simple Pay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az OTP Simple Pay által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik és nem a Webáruház oldalán. A Webáruház a bankkártya-, illetve a mögötte álló bankszámla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A Vevő által kezdeményezett online bankkártyás fizetéshez az OTP Simple Pay fizetőoldalán az alábbi adatok megadására van szükség:
– Kártyán szereplő név: a bankkártyán található kártyatulajdonos személy nevét adja meg
– Kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 karakterből álló számsor.
Figyelem! A bankkártyaszám nem azonos a bankszámlaszámmal.
– Kártya lejárati dátuma: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hónap/év formátumban található szám (pl. 10/09 = 2009. október). 
– Ellenőrző kód (más néven CVC2 vagy CVV2): A kártya hátoldalán a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó három karaktere. Amennyiben kártyája rendelkezik CVC2 kóddal, kérjük a fizetéskor adja meg. Amennyiben a kártyán nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt kérjük hagyja üresen!)

A Simple Pay szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Vásárlói Általános Felhasználó Feltételeket erre a linkre kattintva érheti el.

12.2.2.2. Társaság által kezdeményezett online bankkártyás fizetés
Részletfizetés választása esetén a részösszegek bankkártyával történő kifizetéséhez (továbbiakban: Társaság által kezdeményezett online bankkártyás fizetés) a MyPOS Limited biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.
Ebben az esetben Társaságunk a Vevő által a megrendelés során megadott e-mail címére küldi meg azt a linket, amelyen keresztül a Vevő a bankkártyájával ki tudja egyenlíteni az esedékes vételár részletet.
Az e-mail-ben megküldött link a MyPOS Limited fizetőoldalára irányítja a Vevőt, így a fizetés közvetlenül a MyPOS Limited által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik és nem a Webáruház oldalán. A Webáruház a bankkártya-, illetve a mögötte álló bankszámla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A Társaság által kezdeményezett online bankkártyás fizetéshez a Vevőnek a MyPOS Limited fizetőoldalán az alábbi adatok megadására van szükség:
– Kártyán szereplő név: a bankkártyán található kártyatulajdonos személy nevét adja meg
– Kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 karakterből álló számsor.
Figyelem! A bankkártyaszám nem azonos a bankszámlaszámmal.
– Kártya lejárati dátuma: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hónap/év formátumban található szám (pl. 10/09 = 2009. október). 
– Ellenőrző kód (más néven CVC2 vagy CVV2): A kártya hátoldalán a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó három karaktere. Amennyiben kártyája rendelkezik CVC2 kóddal, kérjük a fizetéskor adja meg. Amennyiben a kártyán nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt kérjük hagyja üresen!)

A tranzakció eredményét a Bank automatikusan – 5-10 másodpercen belül – megküldi a weboldalnak. Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne szakítsa meg a folyamatot! Az adatlapon megadott e-mail címre a rendszer visszaigazolást küld, amelyen megtalálhatók a vásárolt termék / eseményre szóló jegy paraméterei.
Sikeres bankkártyás fizetés esetén postázzuk a megvásárolt terméket, illetve eseményre szóló részvételi jegy vásárlása esetén a Vásárló által megadott e-mail címre kézbesítjük az elektronikus jegyet (E-Ticket-et).

Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségeken, vagy írjon az info@hockeystarsstudio.eu e-mail címre. Ne indítsa újra a vásárlást!

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért Társaságunk nem vállal felelősséget.

12.2.3. Fizetés készpénzben, személyes átvételkor
Személyes átvétel választása esetén Önnek lehetősége van a termék vételárát készpénzben, a termék átvételekor kifizetni. A Terméket Társaságunk székhelyén (1068 – Budapest, Felsőerdősor utca 12-14. 2/4.) tudja átvenni, előre egyeztetett időpontban.

Webáruházunkban az eseményre szóló jegyeket kizárólag megvásárolni lehet, online bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással. A megvásárolni kívánt jegyeket – fizetés nélkül / vagy későbbi fizetéssel – lefoglalni, félretenni nem áll módunkban. Az online bankkártyás fizetés esetén azáltal, hogy a fizetéshez Ön beírja a szükséges adatokat és a Bank a bankkártyás fizetést elfogadja / illetve banki átutalás esetén azáltal, hogy Ön átutalja a jegy vételárát Társaságunk számlájára, a jegyeket egyből meg is vásárolta és a jegyeket elektronikus jegy formájában a Vásárló által megadott e-mail címre automatikusan kézbesítjük. A megvásárolt jegyek nem módosíthatóak, nem törölhetőek és vissza nem vonhatóak.
Az elektronikus jegy (E-Ticket) kinyomtatására, postai úton történő kiszállítására nincsen mód, azt Társaságunk elektronikusan kézbesíti. 


Eseményre szóló jegy vásárlása esetén a személyes átvétel és a készpénzben történő fizetés nem alkalmazható.

13. TERMÉK KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA

A honlapon megrendelt Termékek házhoz szállítással vagy személyes átvétellel vehetőek át.
A Termék postázása, vagy személyes átvételnél az átvétel időpontjának egyeztetése a teljes vételár megfizetését követően a választott szállítási módnak megfelelően postázzuk a megvásárolt terméket.

Házhoz szállítás esetén a kiszállítást a GLS futárszolgálat végzi. A házhoz szállítás költsége a megrendelés elküldése előtt feltüntetésre kerül. A megrendelés során megadott elérhetőségeit, valamint a megadott szállítási címet Társaságunk átadja a futárszolgálatnak, akik felveszik Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy az Önnek megfelelő kézbesítési időpontot egyeztethessék. Ön az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy Társaságunk az Ön adatait a GLS részére átadja.

13.1. Szállítási költségek
Magyarország egész területén belül súlytól és terjedelemtől függetlenül 2.000 Forint, amennyiben a vásárlás nem éri el a 25.000 Forintot. A házhozszállítás 25.000 Forintos megrendelés felett ingyenes.

13.2. Kiszállítási időpontja, sikertelen csomagátvétel 
A kiszállítás időpontjára, valamint a sikertelen csomagátvételre vonatkozó folyamatra a szállító cég ÁSZF-jében foglaltak az irányadóak.

13.3. Megengedett kézbesítési cím
A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak).

13.4. Az átvételre való jogosultság vélelme
Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

13.5. A minőségi és mennyiség kifogásolás rendje
Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

13.6. Teljesítési határidő
A készleten lévő termékek kiszállítását 2-5 munkanapon belül tudja cégünk teljesíteni. A termékek kézbesítése a hét minden munkanapján folyamatosan történik. Cégünk a termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárcéggel juttatja el Vevőkhöz. Amennyiben a regisztrációnál megadott e-mail címre nem kapna értesítést a csomag helyzetéről, a GLS csomagkövetés portálon ellenőrizheti hol tart a csomagja. Amennyiben nem rendelkezik csomaginformációs számmal, érdeklődjön az info@hockeystarsstudio.eu e-mail címen.

A szerződés létrejöttének és/vagy teljesítésének határideje – az átvétel lehetőségéről, vagy a postázás megtörténtéről szóló e-mail elküldésétől számított – 15 munkanap. Azaz a Vevőnek ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Társaság a megrendelést, vagy a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

14. ESEMÉNYRE SZÓLÓ JEGYEK KÉZBESÍTÉSE
Eseményre történő jelentkezés esetén a részvételi jegyet a jegy vételárának teljes megfizetését követően e-mail-en küldjük meg elektronikus jegy (E-ticket) formájában a Vevő által megadott e-mail címre.

Az elektronikus jegy postai úton történő kiszállítására nincs mód, azt Társaságunk elektronikusan, automatikusan kézbesíti, így a teljesítési határidő azonnali. Az E-ticket jegyet nem kell átvenni, azt a vásárló maga nyomtatja ki.

Kérjük, minden megvásárolt jegyhez egyenként nyomtassa ki az elküldött PDF dokumentumot! A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető: Adobe Reader letöltése. Az E-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy, amely belépésre jogosít. Az E-Ticketen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrizhetik. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen E-Ticket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az ön E-ticketjéről! Mivel a vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az elsőként beolvasott E-Ticketet fogadják el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező E-Ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

15. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA
Társaságunk minden vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vevő által megadott e-mail címre.

Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. Társaságunk az e-számlát a Vevő által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303201, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.). közbeiktatásával bocsátja ki.

Vevő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. 

Amennyiben a Vevő a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Vevőnek egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A vásárló a számlamódosítási igényét az info@hockeystarsstudio.eu címre továbbított e-mailben kérheti.

A vásárlás elektronikus bizonylatait – kivéve, ha a jelen dokumentum ezzel ellentétesen rendelkezik – a Társaság a saját székhelyén, illetve a Tárhelyszolgáltatónál (DOTROLL Kft., Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., adószám: 13962982-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-882068), a számlákat pedig elektronikus formában a Társaság Szamlazz.hu fiókjában őrzi meg (szamlazz.hu üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303201, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.)

16. ESEMÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Az eseményen játékosként csak az a személy vehet részt, akinek a neve a jegy megvásárlása során a Vevő által megadásra került. A Társaságnak jogában áll az eseményre történő beléptetésnél megbizonyosodni arról, hogy az eseményen játékosként megjelenő személy azonos a jegyen feltüntetett személlyel. Amennyiben a játékosként megjelent személy nem egyezik meg a jegyen feltüntetett személlyel, akkor a Társaságnak jogában áll megtagadni a játékos eseményen történő részvételét.

17. ELMARADT ESEMÉNYEK
Amennyiben a meghirdetett határidőig kevesebb játékos jelentkezik az eseményre, mint a meghirdetett minimum létszám, vagy az esemény megtartásához szükséges technikai feltételek – a Társaságtól független külső okok miatt – nem biztosítottak, akkor az esemény nem kerül megtartásra. Ebben az esetben a Társaság az esemény elmaradására vonatkozó információ megismerését követően, a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az eseményre regisztrált Vevőket a Vevők által megadott e-mail címen és a Társaság valamennyi Vevőnek az esemény lemondásától (a Vevők felé küldött e-mail kiküldésétől) számított 5 banki munkanapon belül visszafizeti a részvételi díjat a részvételi díj megfizetésével megegyező módon.

Társaságunk az események megszervezésénél és lebonyolításánál – saját döntése alapján – jogosult alvállalkozó igénybevételére. Ebben az esetben Társaságunk az eseményért ugyanazon felelősséget vállalja, mintha saját maga szervezte és bonyolította volna le.

A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk az események megszervezéséhez és lebonyolításához alvállalkozót vegyen igénybe.

A visszatérítés során a Társaság az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

18. ELÁLLÁS TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN
Abban az esetben, ha a vásárló terméket vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül joga van a szerződéstől elállni, azaz a megrendelt Terméket hiánytalanul és eredeti, bontatlan csomagolásban visszaküldeni. 
Ez az ún. gondolkodási, illetve elállási idő. Ezen az időszakon belül a vásárlónak nem kell megindokolnia, miért lép vissza a vásárlástól.

Kézhezvételnek a futártól való átvétel napját tekintjük.
Elállás esetén a Terméket sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes) állapotban, eredeti csomagolásban és az eredeti bizonylattal együtt kérjük központi címünkre elküldeni: Hockey Stars Studio Kft. 1068 – Budapest, Felsőerdősor utca 12-14. 2/4.

A termék visszaküldéséről a Vevő gondoskodik, az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a Vevőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Amennyiben a terméket határidőn belül visszaküldi, a megfizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül megtérítjük. Online rendelés esetén, csomagküldő szolgáltatással átvett megrendelés esetén a vásárlástól való elállási szándékát kérjük írásban jelezze az info@hockeystarsstudio.eu e-mail címen.
Az elállás joga nem gyakorolható olyan Termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

19. ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELÁLLÁSI RENDELKEZÉSEK
A Társaságunk által szervezett eseményekre szóló jegyek adott időpontra szólnak, ezért a Társaságunk által szervezett eseményekre szóló jegyek megvásárlása esetén a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási / felmondási jogát, mivel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet ezt a jogot nem biztosítja szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződések esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (45/201. (II. 26.) Kormányrendelet l pont).

Emiatt Társaságunknak az eseményekre szóló jegyeket nem áll módjában visszaváltani / a vásárlás értékét visszatéríteni, azt egy másik időpontra szóló jegyre kicserélni (az esemény elmaradása esetének kivételével).

Kérjük, figyelmesen nézze át a kosarát, mielőtt a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattint! A kosárban egymás alatt felsorolva láthatja az Ön által kiválasztott jegyeket. Látható a kiválasztott esemény elnevezése, az esemény helyszíne, annak pontos időpontja. A részletes jegyinformáció mellett a jegy ára látható. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg. A megvásárolt jegyeket sem cserélni, sem visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben egy jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a jegy bal oldalán lévő “X” „Töröl” ikonra.

A vásárlás a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható! 

A VEVŐ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Amennyiben a Vevőnek már az esemény időpontja előtt tudomása van arról, hogy az eseményre regisztrált játékos nem fog tudni részt venni az adott eseményen, akkor arról a Társaságot köteles haladéktalanul értesíteni – a Társaság megadott elérhetőségeinek valamelyikén – annak érdekében, hogy a Társaság amennyiben szükséges – az eseményen meg nem jelenő résztvevők miatt – időben módosítani tudjon az esemény lebonyolítási tervén, a csapatok létszámán, az egymás ellen játszó csapatok / sorok összeállításán.

Amennyiben a Vevő (illetve az eseményre regisztrált játékos) rendszeresen / egymás után több alkalommal 
– nem jelenik meg a Társaság által szervezett eseményen, vagy
– késve jelenik meg az eseményen,
akadályozva ezzel az esemény lebonyolítását – többek között, de nem kizárólag azzal, hogy a Vevő/eseményre regisztrált játékos hiányzása miatt nincs meg az esemény lebonyolításához szükséges minimum létszám, illetve késés esetén nem tud az esemény időben elkezdődni – akkor a Társaságnak jogában áll az adott Vevőt, valamint az eseményen résztvevőt (játékost) a későbbi eseményeken való részvételről átmenetileg vagy véglegesen eltiltani. Az eltiltás minden esetben egyedi mérlegelés alapján történik. A döntés meghozatalakor a Társaság figyelembe veszi az adott esetre vonatkozó részleteket / körülményeket.

20. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Számítógépén és valamennyi kommunikációs vagy informatikai eszközén tárolt adatainak védelme a Vevő felelőssége. 

A honlapot mindenki saját felelősségére használja! A honlap használatából adódó, valamint a honlaphoz való internetes csatlakozás miatt esetlegesen bekövetkező károkért a honlap tárhelyszolgáltatója (DOTROLL Kft., Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., adószám: 13962982-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-882068), valamint a Hockey Stars Studio Kft. felelősséget nem vállal.

A honlapon történő vásárlás feltételezi, hogy a Vevő megfelelő ismeretekkel rendelkezik az internet nyújtotta lehetőségekről és azok korlátairól, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai feltételekre, teljesítményekre és a működés kapcsán felmerülő esetleges hibákra. Vevő ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Társaságunk nem vállal felelősséget.

A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amelyet a Vevő, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

Társaságunk nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan
– vírusok által okozott,
– az információtovábbítási késedelemből adódó,
– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
– a hockeystarsstudio.eu honlap használatából vagy üzemzavarából,
– szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
– vonal vagy rendszerhibából adódó
károkért. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos üzemeltetése a Társaság előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Társaság ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Társaság jogosult a szolgáltatás vagy a kapcsolódó weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Társaság csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Társaság nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Társaságot kártérítési kötelezettség nem terheli.

A Társaság a weboldal működtetését mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végzi. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak.1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha árut vásárolt!)

“Címzett: Hockey Stars Studio Kft.
1068 – Budapest, Felsőerdősor utca 12-14 2/4.
info@hockeystarsstudio.eu
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére szerződés tekintetében:

Szerződéskötés (vásárlás) időpontja /átvétel időpontja:
A vásárláshoz tartozó számla száma: 
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A vásárláskor használt e-mail cím: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)”

Shopping Cart
Scroll to Top