Elállás – Visszaküldés

Az indoklás nélküli elállás a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg (továbbiakban: “Fogyasztó” – lásd még az ÁSZF-ben a Fogalom meghatározásoknál). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

ELÁLLÁS ESEMÉNYRE SZÓLÓ JEGY VÁSÁRLÁSA ESETÉN

Társaságunk felhívja a figyelmét arra, hogy a Társaságunk által szervezett eseményekre szóló jegyek adott időpontra szólnak, ezért a Társaságunk által szervezett eseményekre szóló jegyek megvásárlása esetén a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási / felmondási jogát, mivel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet ezt a jogot nem biztosítja szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződések esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (45/201. (II. 26.) Kormányrendelet l pont).
Ebben az esetben Társaságunknak nem áll módjában sem a jegyet kicserélni, sem visszaváltani / a vásárlás értékét visszatéríteni (az esemény elmaradása esetének kivételével).

Eseményre szóló jegy vásárlása esetén a kosárban egymás alatt felsorolva láthatja az Ön által kiválasztott jegyeket. Látható a kiválasztott esemény címe, az esemény helyszíne, annak időpontja. A részletes jegyinformáció mellett a jegy ára látható. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg. 

Kérjük, figyelmesen nézze át a kosarát, mielőtt a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattint! A megvásárolt jegyeket sem cserélni, sem visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben egy jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a jegy bal oldalán lévő “X” „Töröl” ikonra.
A vásárlás a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható!

ELÁLLÁS TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN

Abban az esetben, ha a Fogyasztó olyan terméket vásárol, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor a Vevőnek – amennyiben a megvásárolt termék nem megfelelő, vagy csak nem tetszik – a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van a szerződéstől indoklás nélkül elállni és a megrendelt terméket hiánytalanul és eredeti csomagolásban visszaküldeni.

A vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot igénybeveheti, viszont az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért már felelős. Ez azt jelenti, hogy a vásárló kipróbálhatja a terméket, de ez a használat csak olyan mértékű lehet, ami alapján megismeri a termék tulajdonságát, jellegét. E feletti mértékű használatnál az értékcsökkenésért a vásároló felel. A használatnak minősülő termékek esetében Társaságunk megtagadhatja a termék kicserélését, vagy a termék vételárának visszatérítését.

Amennyiben Ön élni kíván elállási/felmondási jogával, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el Társaságunkhoz postán (Hockey Stars Studio Kft. Székhely: 1068 – Budapest, Felsőerdősor utca 12-14. 2/4.) vagy e-mail-en az info@hockeystarsstudio.eu címre.

TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

A Vásárlónak az elállási/felmondási nyilatkozat elküldésétől számítva 14 napja van arra, hogy visszaküldje a terméket.

A terméket sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes) állapotban, eredeti csomagolásban és az eredeti bizonylattal együtt kérjük visszaküldeni a központi címünkre: Hockey Stars Studio Kft. 1068 – Budapest, Felsőerdősor utca 12-14. 2/4.)

A termék visszaküldéséről a Vásárló gondoskodik, az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének költséget a Fogyasztót terheli. Társaságunk nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve a visszaküldéssel kapcsolatban felmerülő költségeket.
Utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomag átvételére nincs lehetőség.

Társaságunk a visszaküldött termék vételárát – és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, beleértve a szállítási díjat (az általános szállítási díjtételek erejéig) – az elállástól való tudomásszerzéstől számított, maximum 14 napon belül visszatéríti a vásárlónak.
FONTOS! Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn az Eladó visszatérítési kötelezettsége.

A vásárlónak visszajáró összeget, a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza Társaságunk. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de a vásárlót ebből semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a rendelését OTP Simple Pay használatával bankkártyával fizette ki, a pénzvisszatérítés a vásárláshoz használt bankkártyára történik (Fontos, hogy érvényesnek kell lennie a használt bankkártyának, különben a visszatérítés nem tud megvalósulni). Abban az esetben, ha utánvéttel fizettek a termékért, akkor a bankszámlaszám megadása esetén, utalással tudjuk visszafizetni a vételárat.

A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Társaságunk mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, vagy a terméket vissza nem szolgáltatta megfelelő állapotban (sértetlen, tiszta termék, eredeti csomagolásban).

Shopping Cart
Scroll to Top