Garancia

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Az uniós jog értelmében a kereskedőnek kétéves (jogszabály által előírt) szavatosságot kell nyújtania a vásárlónak arra az esetre, ha a termék hibás, vagy nem felel meg a termékleírásnak, vagy ha a jellemzői eltérnek a hirdetésben szereplő vagy a vásárlónak bemutatott termék jellemzőitől.

A JOG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZAVATOSSÁG

Mennyi ideig lehet a jog szerinti szavatossági igényt érvényesíteni új és használt termékek esetében?
A szavatosság tartama általában 2 év, használt cikkeknél viszont ez 1 évre lerövidülhet. 

Amennyiben hibás a termék, kinek a felelőssége rendezni a helyzetet?
Ez az eladó felelőssége, még az internetes platformon vásárolt termékek vagy szolgáltatások esetében is.

Mennyi időn belül kell a fogyasztónak reklamálnia az eladónál, ha hibás a termék?
A fogyasztónak a termék átvételétől számított 2 hónapon belül jeleznie kell az eladó felé a hibát.

Kinek kell bizonyítania a hiba meglétét és mennyi ideje van erre?
A teljesítést követő első 6 hónapban az eladónak kell bizonyítania, hogy a kérdéses termék vagy szolgáltatás hibátlan („fordított bizonyítási teher”). Ezt követően a bizonyítás felelőssége a fogyasztót terheli.

Igénybe lehet-e venni fogyasztói vizsgálatot végző harmadik felek segítségét a bizonyításhoz?
Az Igazságügyi Minisztérium kiadott egy hivatalos listát azokról a független szakértőkről, akiknek a szakvéleményét az eladók és a vevők egyaránt kikérhetik.

Milyen ingyenes lehetőségekkel élhet a fogyasztó a hibás teljesítésből adódó helyzet orvoslására? Határidőhöz van-e kötve, hogy mikorra kell orvosolni a problémát?
A fogyasztói jogok érvényesítésének megadott sorrendje van:
– A fogyasztó legelőször – saját belátása szerint – javítást vagy cserét kérhet (a szavatosság választott formájának megfelelő módon). Ezért fizetnie nem kell, de ésszerű időn belül jeleznie kell igényét. Nem lehet a teljes termék cseréjét kérni, ha a hiba súlyossága nem áll arányban a termék értékével, vagy ha az alternatív megoldás kevesebb költséggel járna.
– A fogyasztó akkor kérheti a vételár visszatérítését vagy leszállítását, ha az eladó nem tudja ésszerű időn belül, illetve a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül megjavíttatni vagy kicserélni a terméket, illetve ha a javítás vagy csere már nem szolgálja a fogyasztó érdekeit. Amennyiben az eladó nem tudja megfelelő határidőre megjavítani a terméket, azt maga a fogyasztó is – az eladó költségén – megjavíthatja vagy megjavíttathatja.
Az eladónak 15 nap áll rendelkezésére, hogy megpróbálja megjavíttatni vagy kicserélni a hibás terméket.

A kijavított / kicserélt termékek esetében újraindul a szavatossági időszak?
Igen, új kétéves szavatossági időszak veszi kezdetét a termék cseréjekor. Javítás esetén az új alkatrészekre szintén új kétéves szavatosság vonatkozik. A javítás idejére a szavatossági időszak fel van függesztve.

Élhet-e követeléssel a fogyasztó az importőrrel vagy a szállítói láncban közvetítőként eljáró vállalkozással, illetve magával a gyártóval szemben?
A jog által biztosított szavatosság keretén belül nem. A termékfelelősség azonban alapot adhat erre.

Amennyiben nem lehet békés úton rendezni az ügyet, mennyi idő áll a fogyasztó rendelkezésére ahhoz, hogy bírósághoz forduljon?
Az elévülési időszak – hacsak nincs megszakítva – két év, amely a termékek átvételétől veszi kezdetét.

A kötelező jótállással párhuzamosan a nemzeti jog biztosít egyéb szavatosságot?
Egyes tartós fogyasztási cikkekre, például a mobiltelefonokra, a bútorokra, az elektronikus fogyasztási cikkekre és a személygépjárművekre egyéves jótállás vonatkozik. A jótállási időszakban a bizonyítási kötelezettség (a bizonyítás terhe) az eladót terheli. Amennyiben az eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba a szerződésben foglalt feltételek megszegéséből ered, mentesül a hibás teljesítés miatti felelősség alól. Az ingatlan vagyontárgyakra ötéves szavatossági időszakot állapít meg a jog.

A Ptk. bevezette az ún. termékszavatosság fogalmát is, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó – különleges körülmények esetén – közvetlenül a gyártóval szemben is nyújthat be követelést a kérdéses termék forgalomba hozatalának napjától számított 2 éven belül. A fogyasztó kérheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

SZERZŐDÉSES JÓTÁLLÁS

Kinél érvényesítheti a fogyasztó a szerződéses jótállást?
A jótállást vállaló félnél, aki lehet az eladó, a gyártó, de akár garanciavállalóként fellépő harmadik fél is. Mindig olvassa el a rendelkezésre bocsátott jognyilatkozatot.

Meddig tart általában a szerződéses jótállási időszak?
Tartama általában 1-5 év, de legtöbbször egybeesik a jog által biztosított szavatosság időtartamával, azaz 2 év. Nagyobb értékű cikkek esetében általában hosszabb a jótállási időszak, amely gyakran a termék megadott alkotóelemeire vonatkozik.

A szerződéses jótállás ingyenes?
Nem feltétlenül. A kereskedő saját maga határozza meg, hogy a szerződésben milyen további kötelezettségeket vállal, így a jótállásért akár díjat is felszámíthat.

A szerződéses jótállás csak aláírással érvényes?
Az egyetlen feltétel az eladóval szemben az, hogy a szerződéses jótállást foglalja írásba, és nyomtatott formában, illetve – távértékesítés vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén – tartósan rendelkezésre álló formában tegye hozzáférhetővé.

Milyen információknak kell szerepelni a jótállásban?
A nyilatkozatban ismertetni kell a jótállás tartalmát, külön kitérve az összes lényegi elemre, így például a jótállás tartamára, árára és földrajzi hatályára. Fel kell tüntetni továbbá a kötelezett vállalkozás adatait, és utalni kell benne a jog által biztosított szavatosságra

Shopping Cart
Scroll to Top